Rotaract bestaat uit een groep jongeren tussen 18 en 30 jaar die zich organiseren en zich, naast hun studies of job, 100% inzetten voor meer levenskwaliteit in hun eigen omgeving.

#

Wat is een serviceclub?

Het woord zegt het eigenlijk zelf: het is een club die diensten verleent aan anderen. De meeste clubs doen dit door middel van schenkingen. Andere clubs houden zich dan weer bezig met het organiseren van activiteiten voor anderen (uitstappen, workshops,…). De Rotaract valt onder deze laatste categorie.

#

Doelstellingen

Rotaract wil zijn leden aansporen om burgers te worden die aan de gemeenschap diensten willen verlenen; zijn leden ertoe brengen hoogstaande gedragsregels en gevoel voor professionele verantwoordelijkheid als belangrijke eigenschappen te beschouwen.

#

Rotaract streeft ernaar:

  • respect op te wekken voor de rechten van de ander, erkenning van de waarde van elk individu
  • mensenliefde en het verlangen zich nuttig te maken, te bevorderen en aan te moedigen
  • het belang van huis, gezin en samenleving aan te tonen en zijn leden tot goede burgers te maken
  • gelegenheden scheppen om meer kennis en begrip te verwerven over lokale, nationale en internationale onderwerpen
  • professionele kennis en verantwoordelijkheidszin te vergroten

Copyright 2011 - 2016 Rotaract Damme